Hafðu samband: 520 4000 snerpa@snerpa.is

Af hverju er stofngjald á ljósleiðaranum?

Til að veita ljósleiðaraþjónustu þarf að leggja lagnir og setja upp búnað, það þarf að setja upp nýtt inntak í hús og lögn frá því að þeim stað sem á að nota tenginguna. Yfirleitt eru lagnaleiðir fyrir hendi og í þeim tilfellum er hægt að bjóða þessa vinnu fyrir fast verð. Komi í ljós að kostnaður sé etv. meiri er það skoðað í samráði við húseiganda og metnar mögulegar leiðir. Sé þessi lagnavinna unnin gegn föstu gjaldi er það starfsmaður Snerpu sem velur lagnaleiðina í samráði við húseiganda og er leitast við að fara sem hagkvæmustu leið en þess um leið gætt að fylgt sé reglum um heimtaugar sem Póst- og fjarskiptastofnun gefur út. Gjaldinu er einnig ætlað að standa straum af hluta kostnaðar vegna jarðstrengja og búnaðs sem nota þarf fyrir tenginguna. Til að liðka fyrir er boðið að greiða stofnkostnaðinn í tvennu lagi og er þá helmingur greiddur innan 10 daga frá pöntun en síðari hluti eftir að tengingin er orðin virk.