Hafðu samband: 520 4000 snerpa@snerpa.is

Almennir notkunarskilmálar

 • Greiða skal vegna notkunar á netþjónustu samkvæmt gildandi gjaldskrá Snerpu á hverjum tíma. Breytingar á gjaldskrá og notkunarskilmálum eru tilkynntar á notendasíðum Snerpu á veraldarvefnum.
 • Afnot af netfangi/tengingu eru bundin við einstaka persónu (notanda). Notanda er með öllu óheimilt að veita þriðja aðila aðgang að netaðgangi sínum með því að láta af hendi lykilorð aðgangsins eða opna aðganginn þannig að lykilorðs sé ekki þörf. Þetta á þó ekki við um fjölskyldumeðlimi sem hafa heimild rétthafans til að nota aðganginn. Lykilorð ber að varðveita á tryggilegan hátt.
 • Óheimilt er að nota netaðgang til að komast yfir upplýsingar um aðra notendur kerfisins, eða notendur annarra kerfa, aðrar en þær sem eru settar upp í opnum gagnagrunnum eins og veraldarvefnum (WWW).
 • Óheimilt er að trufla að nauðsynjalausu eða að skerða á nokkurn hátt afnot annarra notenda á tölvunetinu, t.d. með óeðlilegri dreifingu pósts, "ruslpósti", keðjubréfum eða tilraunum til að trufla samtöl á spjallrásum. Sama á við um óhæfilega mikla netumferð eða tilraunir til að finna veikleika í tölvukerfum og netum. Snerpa áskilur sér rétt til að takmarka netumferð hjá þeim notendum sem trufla notkun annarra, þ.m.t. vegna óeðlilega mikils álags eða vanrækslu á netöryggi. Snerpa áskilur sér rétt til að loka tengingum hjá notendum sem valda mjög miklu álagi á sambönd um lengri tíma.
 • Sítengdar netáskriftir eru miðaðar við valinn gagnamagnspakka hvað varðar niðurhal. Sé óeðlilegt álag á upphali áskilur Snerpa sér rétt til að flytja notanda í aðra áskriftarleið eða loka tengingunni að undangenginni viðvörun til notanda enda hafi hann skráð netfang sem hægt er að senda viðvörun á.
 • Fari notandi yfir það gagnamagn sem innifalið er í viðkomandi áskriftarleið áskilur Snerpa sér rétt til að bæta við viðbótar gagnamagnspökkum sem geta verið misstórir eftir áskriftarleið. Ábending er send á skráð netfang notanda þegar viðbótarpakki er virkjaður, ef það er fyrir hendi.
 • Óheimilt er að hýsa á tengingum, heimasvæðum, dreifa á póstlistum, eða láta liggja á lausu, t.d. á vefsvæðum, efni sem aðrir eiga eða eiga höfundarrétt að nema leyfi viðkomandi liggi fyrir, efni sem brýtur gegn íslenskum lögum, og/eða hvers kyns efni er ætlað er að lítillækka fólk eða draga í dilka, hvað varðar trúarbrögð þess, kynferði, skoðanir eða litarhátt.
 • Gjald fyrir upphringitengingar er óháð notkun. Ef notkun netfangs er hætt um lengri tíma en mánuð getur notandi látið loka því og falla þá greiðslur vegna þess niður á meðan. Heimilt er að eyða netfangi ef það hefur verið lokað í 3 mánuði. Lokanir miðast við mánaðamót með a.m.k. 15 daga fyrirvara.
 • Notandi skal að öllu leyti virða þær umgengnisreglur sem settar eru notendum á Internetinu, þ.m.t. reglur sem gilda á öðrum hlutum þess og þær notkunarreglur sem heildarsamtök aðila að Internetinu setja. Leiki rökstuddur grunur á því að skilmálar þessir séu brotnir áskilur Snerpa sér rétt til að stöðva notkun aðgangsins um lengri eða skemmri tíma.
 • Snerpa er á engan hátt ábyrg vegna tjóns eða annars skaða sem kann að leiða af því að notandi getur ekki notað netfang sitt eða tengingu sína.

31. okt. 2005

Greiðsluskilmálar

Áskrift nettengingar er innheimt fyrir hvern mánuð fyrirfram. Gjalddagi er í upphafi hvers mánaðar. Áskilinn er réttur til að loka fyrir notkun við vanskil.  Um greiðslur fyrir alla þjónustu á við að ef greitt er eftir eindaga leggst við vanskilagjald. 10 dögum eftir eindaga er sent viðvörunarbréf frá banka. 20 dögum eftir eindaga eru vanskil send til frekari innheimtu hjá Motus á kostnað skuldara. Vörur sem seldar eru, eru með almennum eignarréttarfyrirvara, þ.e. vara telst vera eign Snerpu þar til hún er að fullu greidd.

Reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar

 

Skilmálar verkstæðis

 • Engin ábyrgð er tekin á gögnum í tölvunni sem unnið er við, enda er það á ábyrgð notanda að afrita gögn sín reglulega.
 • Ef í ljós kemur að bilun er ekki ábyrgðarmál þá þarf eigandi að greiða fyrir þá vinnu sem lögð hefur verið í viðgerðina.
 • Snerpa tekur eingöngu á móti vörum í ábyrgðarviðgerð sem keypt hafa verið hjá fyrirtækinu eða samstarfaðilum og reikningur (ábyrgðarskirteini) fylgi með.
 • Ef tæki er ekki sótt til viðgerðar innan þriggja mánaða áskilur Snerpa sér þann rétt að selja tækið fyrir áföllnum kostnaði.