Hafðu samband: 520 4000 snerpa@snerpa.is

Greiðsluskilmálar

  • Snerpa birtir gjaldskrá fyrir þjónustu á hverjum tíma á heimasíðu félagsins.
  • Snerpa býður upp á að áskriftir séu greiddar með kreditkorti og er sá greiðslumáti viðskiptavini að kostnaðarlausu. Kjósi viðskiptavinur hinsvegar að greiða skv. reikningi, kröfu í banka leggst við kröfuna seðilgjald. Upphæð þess má sjá í gjaldskrá.
  • Skráður notandi ber ábyrgð á greiðslum til Snerpu ehf. vegna notkunar þjónustu, óháð því hvort rétthafi hafi heimilað notkunina eða ekki. Nettengingar eru ávallt greiddar fyrirfram og er gjalddagi almennra reikninga er 25. hvers mánaðar og eindagi fimmta dag næsta mánaðar, nema um annað sé samið sérstaklega. Athugasemdir við útgefna reikninga skulu gerðar án tafar og eigi síðar en á eindaga ella teljast reikningar samþykktir.
  • Séu reikningar greiddir eftir eindaga ber viðskiptavini að greiða vanskilagjald auk dráttarvaxta frá gjalddaga kröfunnar. Hafi krafa ekki verið greidd 20 dögum eftir eindaga er hún send í framhaldsinnheimtu, á kostnað skuldara. Snerpa áskilur sér rétt til að loka fyrir þjónustu við vanskil uns skuld er að fullu greidd.
  • Sama innheimtuferli gildir um vörur sem keyptar eru í verslun og eru ekki staðgreiddar. Allar vörur eru með eignaréttarfyrirvara, þ.e. vara telst eign Snerpu þar til hún er að fullu greidd.

Reglur um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar