Hafðu samband: 520 4000 snerpa@snerpa.is

Persónuverndarskilmálar

Snerpa leggur áherslu á að tryggja öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina. Snerpa fer með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga. Með því að nota vefsíðu, vörur og þjónustu Snerpu veitir viðskiptavinur samþykki sitt fyrir þessum skilmálum sbr. 1.tl.1.mgr.laga um persónuvernd nr. 77/2000. Hugtök skulu hafa sömu merkingu í skilmálum þessum og þau hafa í lögunum.

Snerpa safnar/notar persónuupplýsingar í þeim tilgangi að gera viðskiptavinum kleift að nýta sér þá þjónustu og þær vörur sem fyrirtækið býður viðskiptavinum, til að greiða fyrir bókhaldi, útsendingu reikninga og endurskoðun.

Snerpa hefur sett sér verklagsreglur um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga og tileinkað sér góða og viðurkennda starfshætti með tilliti til meðferðar þeirra.

Þetta felur í sér:

  • að þær upplýsingar sem Snerpa skráir um viðskiptavini skulu alltaf vera í lágmarki,
  • að Snerpa vinnur einungis með og skráir þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna tilgangs vinnslu, þ.e. lágmörkun gagna
  • að gagnagrunnur Snerpu er með sjálfvirkum eða handunnum hætti hreinsaður í lok tilgreinds tímabils og sé aldrei geymdur lengur en nauðsyn krefur vegna tilgangs þjónustu
  • að Snerpa hefur virka aðgangsstýringu ásamt því að persónuupplýsingar eru tiltækar til afhendingar fyrir viðskiptavini þegar þeir óska eftir þeim.

Viðskiptavinir Snerpu eiga rétt á að rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar séu leiðréttar eða þeim eytt. Viðskiptavinir eiga rétt á að persónuupplýsingum sé eytt ef ekki er lengur málefnanleg ástæða til að varðveita þær. Undantekning á þessu eru persónuupplýsingar sem félaginu ber skylda til að varðveita skv. lögum eða öðrum reglum.

Snerpa safnar aldrei eða vinnur með persónuupplýsingar nema með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og gætir þess jafnframt að öll meðferð þeirra sé í samræmi við vandaða vinnsluhætti persónuupplýsinga.

Að því leyti sem þessum skilmálum sleppir gilda viðeigandi lög og reglur hverju sinni.

Ef þú hefur einhverjar spurningar þá vinsamlegast sendu okkur tölvupóst á personuvernd@snerpa.is.