t

 

t. s. eliot

tadashi nakashima

the bronte sisters (as bell brothers)

theodore dreiser

theophile gautier

theron q. dumont

thomas a. kempis

thomas babbington macaulay

thomas bailey aldrich

thomas browne

thomas carlyle

thomas dixon

thomas hardy

thomas hart benton

thomas holmes

thomas hughes

thomas huxley

thomas love peacock

thomas malory

thomas nelson page

thomas paine

thomas troward

thomas w. higginson

thorstein veblen

tingfang

titus lucretius carus

torquato tasso