Hafðu samband: 520 4000 snerpa@snerpa.is

Ljósleiðari / Spurt og svarað

Ljósleiðari hefur í eðli sínu ekki tiltekinn hámarkshraða. Hinsvegar fer verð á búnaði sem er tengdur ljósleiðara eftir afköstum. Í því skyni að bjóða hagkvæmar og góðar tengingar er valinn búnaður sem við á í hverju tilviki. Þannig er t.d. valinn búnaður sem ræður við meira en 100 Mbps flutning þar sem margir notendur eru tengdir áfam á Internet eftir sama ljósleiðaranum. Með því fæst fram samnýting þar sem allir notendur sem tengdir eru tilteknum hnútpunkti eru ekki að fullnýta afköst samtímis. Þannig er t.d. hægt að tengja fjölda notenda saman á 1000 Mbps sambandi og hefur þá afkastageta hvers og eins lítil sem engin áhrif á afkastagetu annarra notenda sem tengdir eru við sama búnað jafnvel þótt um álagstíma sé að ræða.

Snerpa rekur ljósleiðarasambönd bæði innan Vestfjarða og einnig milli Vestfjarða og Múlastöðvar í Reykjavík og þaðan áfram til m.a. Amsterdam og London auk sambanda við aðrar netveitur a Íslandi. Kostnaði við rekstur þessarra sambanda er síðan deilt áfram á notendur og þess hagstæðari sem kostnaðurinn er, þess betra verð og þjónustu er hægt að bjóða notendum.

Flöskuhálsinn, ef svo má að orði komast, á stofnsamböndum er á milli Vestfjarða og Reykjavíkur. Þannig er að þau stofnsambönd sem eru í boði eru af skornum skammti og einnig nokkuð kostnaðarsöm. Þróun í þessu er þó stöðug og á hverjum tíma bjóðast ný tækifæri. En eins og staðan er nú eru einungis fáein Gbps í boði. Til að tryggja notendum að þeir geti notið hámarksafkasta á álagstímum eru á þessum tíma ekki í boði stærri en 100 Mbps sambönd til heimilisnota. Væru samböndin stærri t.d. 1 Gbps eins og er í boði á höfuðborgarsvæðinu þá væri um leið ljóst að á álagstímum fengju notendur mun minni afköst en hámarkshraði tengingar gefur tilefni til. Auk þess væri fyrir hendi mun meiri hætta á að einstakir notendur gætu truflað notkun annarra með óhæfilega mikilli nottkun, hvort sem er vegna bilunar í búnaði eða annarra þátta.

Til að bera saman raunveruleg gæði annarsvegar 100 Mbps tenginga og 1000 Mbps tenginga (1 Gbps) er best að mæla afkastagetuna á álagstíma sem er að jafnaði milli kl. 19 og 22 á kvöldin.

Reynsla Snerpu er að heimilisnotendur finna vart mun á 100 Mbps tengihraða og 1 Gbps tengihraða þar sem svo fjölmargir aðrir þættir en tengihraðinn hafa áhrif á afköst. Þó er ljóst að notendur á 100 Mbps tengihraða fá afköst sem eru mun nær hámarkshraða en aðrir og eru einnig minna útsettir fyrir truflunum að völdum netnotkunar annarra notenda.

 

Bein slóð

Lóðarhafi og Snerpa þurfa að hafa samráð um lögn. Við breytingar og jarðrask skal lóðarhafi kynna sér hvar lögnin liggur um lóðina til að afstýra mögulegu tjóni við breytingar, t.d. ef á að grafa eitthvað í lóðinni síðar. Hægt er að skoða allar lagnir á vefsjá Snerpu sem er á slóðinni www.map.is/snerpa

Lóðarhafa ber að sýna almenna varúð við jarðrask í nálægð við strenginn.

Ef ljósleiðarastrengur sem liggur um lóð slitnar vegna óhapps t.d. ef hæll til að festa niður trampólín skemmir strenginn þá ber Snerpa kostnað af viðgerð á honum.

Ef farið er í framkvæmdir á lóðinni (t.d. setja upp rólur, sólpall eða heitan pott) ber lóðarhafa að láta vita ef hætta er talin á að strengur skaddist þannig að hægt sé að staðsetja hann og færa jafnvel. Slík færsla eru á kostnað Snerpu enda hafi verið látið vita af framkvæmdunum.

Við meiriháttar framkvæmdir, t.d. garður tættur upp og endurskipulagður eða reist viðbygging eða garðskýli með grunni þá þarf alltaf að láta vita tímanlega til að forðast tjón. Verktökum ber ávallt að leita sér upplýsinga um legu strengja og á það einnig við um ljósleiðarann. Tjón vegna verktaka er ávallt á ábyrgð þeirra.

 

Bein slóð

Nei, inntaksgjald ljósleiðara er innheimt af Snerpu og hægt er að óska eftir breytingu hjá Snerpu á Vodafone áskriftinni yfir í ljósleiðara.

Bein slóð

Enn sem komið er er það einungis Vodafone sem gert hefur samning við Snerpu og geta notendur Vodafone því tengst um ljósleiðara Snerpu. Verið er að vinna að samningum við Mílu um heimtaugaleigu og fljótlega geta því öll fjarskiptafyrirtæki sem nýta þjónustu Mílu boðið sína þjónustu á ljósleiðara Snerpu.

Bein slóð

Nei, inntaksgjald er einungis greitt þegar lögninni er komið fyrir, eða ef þarf að endurleggja, t.d. vegna breytinga á húsnæði. Ef greitt hefur verið af tengingu skemur en 6 mánuði áskilur Snerpa sér rétt til að innheimta tengigjald skv. verðskrá en það er gjald fyrir að tengja upp lögn sem er fyrir hendi.

Bein slóð

Þegar leggja þarf nýjar húslagnir þá er svarið yfirleitt nei. Hafi áður verið tengdur ljósleiðari í íbúðina er yfirleitt hægt að fá tengingu með stuttum fyrirvara en afhendingartími á nýlögnum getur verið allt að 6-8 vikur.

Bein slóð

Til að veita ljósleiðaraþjónustu þarf að leggja lagnir og setja upp búnað, það þarf að setja upp nýtt inntak í hús og lögn frá því að þeim stað sem á að nota tenginguna. Yfirleitt eru lagnaleiðir fyrir hendi og í þeim tilfellum er hægt að bjóða þessa vinnu fyrir fast verð. Innifalið í inntaksgjaldi er því allt að 2 klst. vinna við uppsetningu innanhússlagna. Komi í ljós að kostnaður sé etv. meiri er það skoðað í samráði við húseiganda og metnar mögulegar leiðir. Sé þessi lagnavinna unnin gegn föstu gjaldi er það starfsmaður Snerpu sem velur lagnaleiðina í samráði við húseiganda og er leitast við að fara sem hagkvæmustu leið en þess um leið gætt að fylgt sé reglum um heimtaugar sem Póst- og fjarskiptastofnun gefur út.

Bein slóð

Já. Hægt er að taka heimasímann yfir ljósleiðara og Smartnet Snerpu. Til að byrja með er eingöngu í boði símaþjónusta frá Snerpu og Vodafone en búast má við að fleiri símafélög komi sér upp þeirri samtengingu við Snerpu sem þarf til að þau geti einnig veitt þjónustu yfir ljósleiðara Snerpu. 

Hægt er að fá aðstoð hjá Snerpu við að yfirfæra símaþjónustuna og er hægt að óska eftir því í netfangið sala@snerpa.is

Bein slóð

Fjölbreytt sjónvarpsþjónusta er í boði í gegnum Smartnet og Ljósleiðara Snerpu.

  • Vodafone Sjónvarp býður upp á Stöð 2, Stöð 2 Maraþon Now og annað fjölbreytt efni.
  • Sjónvarp Símans óháð neti inniheldur Sjónvarp Símans Premium sem býður upp á 48 tíma af tímaflakki, ólínulega dagskrá Sjónvarp Símans rásarinnar, yfir 7.500 klukkustundir sjónvarpsefni og aðgang að myndbandsleigu Símans.
  • NovaTV appið á AppleTV er með allar íslenskar rásir opnar.
  • RÚV er með allt sitt efni á Sarpinum á iOS og Android.
  • Svo má ekki gleyma streymisveitum á borð við Netflix, Disney+ og Amazon Prime Video.

Bein slóð